Kada vas neko uvredi i povredi: Mudre poruke Bude kako da reagujete

Sve u životu ima svoje pozitivne i negativne aspekte. Život zahteva pronalaženje balansa između onoga što možemo da kontrolišemo i onoga što ne možemo

Ne možemo da kontrolišemo način na koji će ljudi da se ophode prema nama, niti situacije u kojima ćemo se naći. Ne možemo da iskontrolišemo sve što će nam se dogoditi, ali možemo da kontrolišemo svoju reakciju na situacije u kojima se nađemo. Sve u životu ima svoje pozitivne i negativne aspekte. Život zahteva pronalaženje balansa između onoga što možemo da kontrolišemo i onoga što ne možemo. U zavisnosti od toga kako reagujemo, možemo u nekoj meri i da ocenimo stepen svoje životne mudrosti.

Buda je govorio: „Jednom sam prolazio kroz šumu i grana drveta pala je na mene. Šta mislite? Treba li da kaznim tu granu jer me je povredila i ranila?“ Osoba kojoj je govorio, rekla je: „Nema smisla kažnjavati granu, ona nije imala želju da te povredi niti je imala želju da padne na tebe. To je samo prirodna nesreća koja ti se dogodila pod stablom.“

Buda je rekao: „Ako me neko uvredi, u pitanju je ista stvar. Ja sam se jednostavno našao tamo dok je neko bio pun besa. Da ja nisam bio tamo, ta osoba bi bila ljuta na nekog drugog. Kada ste u skladu sa svojom prirodom postajete neprobojni, postanete toliko iskristalizovani u sebi da ništa ne može da vas uznemiri.“

Izvor: atma.hr
Komentara
Očitavanje..