Devet glavnih simptoma depresije

1. Depresivno raspoloženje
Pacijenti najčešće govore o osećanju tuge i praznine. Kod dece i adolescenata se javlja visoka iritabilnost.

2. Gubitak interesovanja i zadovoljstva
Pacijenti ispoljavaju gubitak interesovanja za sve ili gotovo sve dnevne aktivnosti ali i govore o gubitku osećanja zadovoljstva.

3. Promene u telesnoj težini
Može se javiti gubitak ili povećanje telesne težine i to najčešće oko 5% za mesec dana. Kod dece i adolescenata prometna je pramena u težini koja odstupa od očekivanog.

4. Poremećaj spavanja
Javlja se nesanica ili produženo spavanje, što je takodje simptom depresije.

5. Psihomotorna agitacija ili retardacija
Upadljiva psihomotorna usporenost ili uznemirenost.

6. Osećanje umora
Pacijenti se žale da su stalno umorni i da su izgubili energiju.

7. Osećanje manje vrednosti i krivice
Pacijent se oseća odgovrnim i za stvari koje nisu pod njegovom kontrolom.

8. Snižena koncentracija
Depresivna osoba ima teškoće u koncentraciji, mišljenju i procenjivanju.

9. Razmišljanje o smrti
Deveti simptom depresije je često razmišljanje o smrti, izuzetno i o samoubistvu sa ili bez planova kako bi to izvela.

Koliko dugo simptomi depresije moraju da budu prisutni pre nego što se postavi dijagnoza oboljenja?
Za velike ili kliničke depresije, jedan od ključnih simptoma je bilo depresivno raspoloženje i gubitak interesovanja. Za dijagnozu depresije, ovi simptomi trebalo bi da bude prisutni veći deo dana ili svakodnevno ili skoro svakodnevno najmanje dve nedelje. Pored toga, simptome depresije treba da izazovu klinički značajani distres ili gubitak. Oni se mogu javiti zbog direktnih efekata supstance, na primer, draga ili lekova ili mogu biti rezultat medicinskog stanja kao što su hipotiroidizam.

depresija.net

Komentara
Očitavanje..