Samo samopouzdanjem do uspešne karijere: Kako smanjiti stres na putu ka uspehu

Svaki pojedinac teži ka uspešnoj i stabilnoj karijere, ali put ka željenom cilju nije uvak lak i kratak, naprotiv. Današnji poslovni svet je dinamičan i nepredvidiv, a kako bismo zauzeli mesto u njemu, moramo neprekidno raditi na sebi i usavršavati se. Razvijanje neophodnih veština, sposobnost na promene i upornost samo su neke od osobina koje krase svakog profesionalca.

U tom vrtlogu obaveza i ubrzanog tempa koji nam poslovne obaveze diktiraju, često bivamo suočeni sa pritiskom i stresom koji neminovno utiču na naš privatni, ali i profesionalni život. Studije pokazuju da je većina ljudi izložena stresu na poslu, a da se ta brojka konstantno povećava. Dugotrajno izlaganje ovakvom načinu funkcionisanja će se pre ili kasnije nepovoljno odrazati na naše zdravlje.

Znamo da je pronalaženje posla u kome nema pritiska i stresa gotovo nemoguće, ali zato postoje određeni koraci koje možete preduzeti kako biste se na radnom mestu osećali prijatnije, zadovoljnije i produktivnije.

Spremnost i prilagodljivost

Zahvaljujući uticaju modernih tehnologija, biznis svet se svakodnevno menja i potrebno je biti u koraku sa promenama koje se odvijaju. Da bi pojedinac imao uspešnu karijeru, neophodno je da se posveti neprekidnom učenju i usavršavanju, kako bi ostao konkurentan na tržištu rada. Posedovanje širokog spektra veština stavlja vas korak ispred drugih i povećava šansu za boljim zaposlenjem. Na taj način ćete biti u toku sa inovacijama koje se oko vas dešavaju i aktivno učestvovati u njima. Lično usavršavanje će vam otvoriti neka nova vrata, upoznati vas sa potencijalnim klijentima i poslodavcima i obogatiti vaše poslovno iskustvo.

Kreirajte prijatno radno okruženje

Uzročnik stresa na poslu se jednim delom može pripisati i lošem radnom okruženje, gde prostor u kome boravimo igra veliku ulogu. Mračne i skučene prostorije, neudobne stolice i loša opremljenost mogu negativno uticati na zaposlene i učiniti da se osećaju neprijatno tokom boravka u kancelariji. Zato je važno posvetiti pažnju opremanju prostora, a odgovarajući računar i kvalitetan kancelarijski materijal su stavke koje ne smemo izostaviti. Oplemenite prostor sobnim biljkama i pobrinite sa da ima dovoljno prirodne svetlosti, a takođe eliminišite i sve potencijalne izvore buke. Mir i tišina su neophodni ukoliko želimo da budemo produktivni i obavljamo radne zadatke bez kašnjenja i odlaganja.

Vera u sebe

Samopouzdanje je čvrst oslonac i preko potreban činilac ukoliko želimo da postignemo uspeh i poslovno se ostvarimo. Jako samopouzdanje nam pomaže da lakše prebrodimo izazove i prepreke koji se nađu pred nama, ali i da izgradimo pozitivnije mišljenje prema poslu i radnom okruženju. Ova osobina se u poslovnom svetu veoma ceni, a olakšava nam mnogo toga. Međutim, mnogi pojedinci imaju nizak stepen samopouzdanja što rezultira većim stresom i pritiskom, a samim tim i lošijim poslovnim rezultatima. Postoje različite tehnike jačanja samopouzdanja, čijim praktikovanjem možemo bolje upoznati sebe i svoje kvalitete, osloboditi se straha i napetosti, te poboljšati svoje mentalno zdravlje.

Prepoznajte uzročnike stresa

Pre nego što uopšte započnemo rešavanje određenog problema, moramo identifikovati njegov uzrok, u ovom slučaju izvor stresa. Nekada nam se čini da je reč o samom poslu, međutim, postoji mnoštvo faktora koji nam mogu stvarati lošu atmosferu i činiti da se osećamo iscrpljeno. Razmislite o vašem odnosu sa kolegama i načinu komunikacije koja se između vas odvija. Zatim o vašem trenutnom angažmanu, odnosno zaradi koju dobijate, jer ona zapravo često može biti izvor frustracija i čudnih reakcija na stres. Da li su uslovi rada zadovoljavajući – prostor u kome boravite, količina slobodnih dana koje imate i radno vreme koje nije jasno definisano. Svi ovi aspekti vašeg zaposlenja, ukoliko nisu odgovarajući, mogu biti uzročnici stresa i prepreka ka napredovanju.

Kvalitetno slobodno vreme

Iako slobodno vreme pripada našem privatnom životu i nalazi se van kancelarije, ono neminovno utiče na naše performanse i kreira osećaj koji ćemo imati dok smo na radnom mestu. Veliki broj ljudi u samom startu dođe na posao iznerviran saobraćajnom gužvom ili decom koja nisu htela da doručkuju, što kasnije utiče na njihov celokupan radni dan, ili barem jedan njegov deo. Mnogi preporučuju da se dan započne nekom meditativnom aktivnošću kao što je joga ili laganim ispijanjem kafe bez prisustva telefona i na taj način ublaže efekti potencijalnog stresa koji se tog dana može javiti.

Moderno doba i ubrzan tempo života i rada nekada nam postavlja naizgled teške prepreke i time otežava put ka uspehu. Stres je neizostavan činilac tog puta i nemoguće ga je izbeći, ali zato možemo naučiti kako da upravljamo njime i umanjimo njegove uticaje na naš privatni i poslovni život.

Komentara
Očitavanje..