Sedam benefita malčiranja bašte

Inovacije su svuda oko nas, zbog njih živimo u  svetu obeleženom paradoksom koji je proizašao iz toga da tehnološki napredak vodi za sobom mnoge neželjene uticaje na životnu sredinu i sve veću zagađenost zemljišta iz koga se dobijaju proizvodi koji zbog kontaminiranosti nisu preporuka u ishrani, posebno u ishrani dece koja je zbog rasta i razvoja bazirana na velikom unosu vitamina, minerala, joda i selena, sadržanih u voću i povrću.

Kako bi zaštitili zemljište na kome uzgajaju voće i povrće, stručnjaci u ovoj oblasti, u saradnji sa voćarima i povrtarima,  u traganju za načinima da zaštite biljke od štetnih uticaja, došli su do malčiranja, veoma efikasnog načina zaštite useva i poboljšanja njihovog kvaliteta.

Zbog čega raste prodaja malča za baštu?

Jedan od najkvalitetnijih supstrata koji se mogu dobiti iz prirode je malč, njegov kvalitet je u tome što se dobija jednostavno seckanjem kore drveta ili samog drveta, uglavnom borovog, naravno da je organski daleko kvalitetniji od neorganskog.  Prirodno poreklo ovog supstrata utiče na to da raste potražnja za njim i da raste prodaja malča za baštu.

Međutim, ništa manje značajni za rast prodaje su i benefiti koji se postižu malčiranjem zemljišta, a oni su višestruki, od kvalitetnijeg zemljišta, preko regulisanja temperature i vlažnosti zemljišta, do kontrole korova, zadržavanje đubriva koje onda utiče na visok  kvalitet plodova, smanjenje stvaranja pokorice i zbijenosti tla i smanjenje oštećenja korena.

Regulisanje kvaliteta zemljišta  malčiranjem

Među povrtarima nema onog ko bar jednom nije išao u šumu po zemljište, zato što se argumentovano tvrdi da je zemljište u šumi najkvalitetnije i najmanje kontaminirano.

Postavlja se pitanje: U čemu se krije razlog kvaliteta tog zemljišta? Razlog kvaliteta ovog zemljišta je u slojevima prirodnih supstrata, poput kore drveta, koja se inače koristi za proizvodnju malča, talože se i tako stvaraju kvalitetan humus, ali i štite biljke od različitih  štetnih uticaja.

Organizovana prodaja malča za baštu mnogo olakšava voćarima i povrtarima, lakše je otići do prodavnice, no tragati za prirodnim supstratom u šumi.

Zaštitnička uloga: uticaj na temperaturu, vlažnost zemljišta i suzbijanje korova

Temperatura i vlažnost zemljišta su faktori od primarnog značaja za dobar razvoj biljaka i njihove visoke prinose. Sve češći rani mrazevi su veliki neprijatelji povrtara, dešava se da topla zima izmami biljke, a onda ih rani mraz „obere“ pre no što stignu za berbu.

Kako bi zaštitili koren biljaka, povrtari ih prekrivaju malčem, zima je iz tog razloga vreme kada se povećava prodaja malča.  Njegova upotreba je  jedan od najefikasnijih načina da se biljka “ušuška“ u zimskim mesecima i sačuva  od smrzavanja,  a da  se, istovremeno,  preko leta sačuva od isušivanja, jer slojevi supstrata joj pomožu da se u sušnim periodima oko nje zadrži vlaga.

Uticajem na temperaturu i vlažnost zemljišta, malč kontroliše i rast korova, korov ne voli temperature koje su iznad optimalnih i visoku vlažnost, iz tog razloga mu ne odgovara da bude prekriven slojevima supstrata.

Pomoć u zadržavanju đubriva i poboljšanju kvaliteta plodova

U peščanom, rastresitom i laganom zemljištu lako dolazi do ispiranja i oticanja đubriva, posebno ukoliko se koriste tečna mineralna đubriva, pa je neophodno da se misli o tome. Za tu vrstu zemljišta mnogo su bolja  đubriva u granulama, njihova efikasnost  i efikat odloženog dejstva dodatno može da se unapredi tako što će se dodavati u rupice koje se mogu napraviti u  malč foliji.

Odloženim dejstvom postiže se kontinuirano  i ravnomerno đubrenje biljke,  do plodova dolazi dovoljno hranljivih materija u svakom trenutku, što podstiče njihov visoki kvalitet.

Kako zaštititi biljku od fizičkih oštećenja i stvaranja pokorice?

Tokom vremena menja se struktura zemljišta, uglavnom pod uticajem spoljašnjih činilaca, poput padavina, jakih kiša koje speru sve hranljive materije i stvaraju pokoricu, a grad najčešće dovede do velikih fizičkih oštećenja.

Kako bi ublažio spoljašnje uticaje, čovek mora da brine o biljkama i sprovodi agrotehničke mere, jedna od njih je upotreba malča, pa je neophodno dobro se upoznati sa mestima prodaje malča za baštu.

Foto Pixabay
Komentara
Očitavanje..