Postoji način kako da izračunate svoje plodne dane.

Ako računate od prvog dana menstruacije, pod pretpostavkom da imate uredan ciklus od 28 dana, plodni dani 11, 12,13,14,15,16. i 17. dan. S tim da su 13, 14. i 15. najplodniji.

Dešava se da posle upotrebe hormonalne kontracepcije neke žene izgube menstruaciju na kraći period (postpilularna amnenoreja), ali to su retki slučajevi i najčešće se regulišu bez problema
DEŠAVA SE DA POSLE UPOTREBE HORMONALNE KONTRACEPCIJE NEKE ŽENE IZGUBE MENSTRUACIJU NA KRAĆI PERIOD (POSTPILULARNA AMNENOREJA), ALI TO SU RETKI SLUČAJEVI I NAJČEŠĆE SE REGULIŠU BEZ PROBLEMAFOTO: PROFIMEDIA

Ako žena ima uredne menstrualne cikluse, s trajanjem od 26 do 34 dana, tada plodne dane možemo izračunati ovako:

od najkraćeg zabeleženog ciklusa odbija se 18 da bi se dobio prvi plodni dan ciklusa. Od najdužeg opaženog ciklusa odbija se 11 da se dobije poslednji plodni dan ciklusa. U pravilnom 28-dnevnom ciklusu plodni su dani od 10. do 17.

28 – 18 = 10. dan (početak plodnih dana)

28 – 11 = 17. dan (završetak plodnih dana)

* Drugi primer: žena ima cikluse od 28 do 32 dana. Dakle: 28 – 18 = 10, 32 – 11 = 21, pa plodni dani teoretski traju od 10. do 21. dana.

MOŽE LI SE ZATRUDNETI TOKOM CIKLUSA?

Pošto spermatozoidi preživljavaju i do pet dana, a ovulacija može biti pomerena četiri-pet dana ranije, dešava se da do trudnoće dođe tokom seksualnih odnosa za vreme ciklusa.

BLIC ŽENA