Šta je team building i zašto je važan za zaposlene

Već ustaljen sistem poslavanja svetskih kompanija je organizacija team buildinga za svoje zaposlene. Ova praksa se javlja kod nas, ali pretežno u većim, ili stranim kompanijama koje su otvorile svoje franšize ovde. Zašto neki još uvek oklevaju kada je u pitanju organizacija team buildinga?

Razlog za to je uglavnom nedostatak informacija o prednostima ovakvih vrsta aktivnosti. Zato ćemo u ovom tekstu pokušati da odgovrimo na neka od najčešćih pitanja o organizaciji team buildinga.

Objašnjenje pojma team building i njegovi ciljevi

Doslovan prevod na srpski bio bi “građenje tima”, i ako malo podrobnije opišemo njegovu  svrhu shvatićemo da to upravo i treba da bude rezultat nečega kao što je organizacija tim bilding aktivnosti. Jedan izgrađen tim zaposlenih bolje će funcionisati i samim tim i davati bolje rezultate. 

Team building predstavlja skup aktivnosti edukativnog i zabavnog karaktera koje imaju za cilj da formiraju jedan tim. Nastao je početkom osamdesetih godina u kompanijama koje su želele da izgrade što bolju radnu etiku kod svojih zaposlenih.  Ovaj koncept može da varira od jednostavnih i praktičnih vežbi “povezivanja” ljudi do kompletnih simulacija i višednevnih aktivnosti koje se sprovode kako bi se poboljšao učinak tima.

Ono na šta treba obratiti pažnju kada je team building u pitanju, jesu ciljevi koje ćete ostvariti njegovom organizacijom. Ukoliko ne odredite ciljeve rizikujete da vaš team building bude gubljenje vremena. Takođe, vrlo je važno razvojiti team building od timske rekreacije, jer timska rekreacija za cilj ima samo odmor i zabavu, dok team building pruža dodatnu vrednost vašim zaposlenim.

Team building bi trebalo da razvije konkretne veštine kod zaposlenih, tzv. soft skills. Ove veštine se više odnose na osobine zaposlenog koje može da usvoji ili dodatno rezvije. U to spadaju komunikacija, prevazilaženje kriznih situacija, rešavanje problema na radnom mestu, fleksibilnost, sposobnost motivisanja drugih i mnoge druge.  

Izvor: pixabay.com

Značaj team buildinga za startapove

Za mlade kompanije odnosno startapove organizacija team buildinga ima izuzetno važnu ulogu. U ranim fazama razvoja kompanije potrebno je posvetiti mnogo vremena i energije kako bi se “uhvatio ritam” rada, tj izgradio kvalitetan tim ljudi koji će sinhronizovano i kontinuirano raditi na zajedničnom cilju. Veštine koje se stiču tokom team buildinga su upravo ono što će taj proces ubrzati i utemeljiti. 

Ono što je važno jeste “personalizovati” team building tako da odgovara kompaniji koja ga organizuje. To znači da ga treba prilagoditi tako da pruži ono na čemu kompanija treba da radi, jer team building može pozitivno uticati i na kvalitet proizvoda ili usluga, odnosno može pomoći u građenju kuluture organizacije, što je veoma značajno za mladu kompaniju.

Praktični saveti za organizovanje aktivnosti

Nakon teorijskog dela, preći ćemo na praktični, odnosno na priču o aktivnostima koje čine kvalitetan team building. Postoji širkoh spektar istih, a ono što je najvažnije je da budu spoj interesantnog ali i korisnog sadržaja za vaše zaposlene, pre svega da na pozitivan i način utiču komunikaciju i saradnju unutar tima.

  1. Za početak, bilo bi dobro da aktivnosti budu na otvorenom. To će predstavljati konstrast u odnosu na veliki broj sati koje ćete provesti u kancelariji, što će obezbediti početni entuzijazam kod zaposlenih. 
  2. Još jedna važna stvar na samom početku jeste da “kancelariju ostavimo u kancelariji”. Šta to znači? To znači da svaka vrsta hijerarhije i podele nije poželjna. Ako planirate putovanje možete ljude nasumično grupisati, kako biste izbegli da se sami grupišu prema sektorima u kojima rade, i da tako ostanu svojoj zoni komfora. Ovo se može primeniti i ukoliko organizujete takmičarske igre, osmislite timove koje će činiti ljudi koji tek treba da se povežu.
  3.  Možda najvažnije od svega je kreiranje konretnog plana. Pre svega odredite  konretne ciljeve vašeg team buildinga, pa prema tome odredite i aktivnosti, tako da svaka ispunjava neki. Nedostatak strukturisanog plana dovodi do bespotrebnog trošenja vremena, ali i novca jer kreiranje team buildinga zahteva izdvajanje resursa tim povodom.
  4. Povedite računa o logistici i neke stvari obezbedite unapred. Pronađite dovoljno veliku prostoriju, projektor, stolice, tablu, papire, olovke, loptre, karte, sve što bi moglo da vam zatreba, ili će vam sigurno zatrebati u realizaciji vaših aktivnosti. Potrudite se da odredite vreme svake aktivnosti, ili bar da to uradite okvirno, kako biste izbegli prolongiranje i nepotrebno gubljenje vremena. 

Organizaicija team buildinga može da bude odličan način da vaši zaposleni nauče mnogo stvari kroz zabavu, a da se ujedno i zbliže, a i korist će biti obostrana. Zadovoljni zaposleni daje bolje rezultate, a to je upravo ono čemu svaka kompanija teži.

Foto pixabay.com
Izvor/Autor Avokado
Komentara
Očitavanje..