Prestiž i prihodi nisu dovoljan motiv: Evo šta mlade radnike najviše stimuliše na poslu!

Visina plate i pozicija u kompaniji nisu u vezi sa zadovoljstvom zaposlenog, naročito ako je on tek završio sa školovanjem.

 

Ako novac, rang i prestiž nisu pravi alati za motivisanje zaposlenih, šta onda jeste?

Prema pisanju Forbsa, zaposleni sa iskustvom znaju – stalni osećaj autonomije, povezanost sa drugima i kompetentnost u radu najviše motivišu radnike.

Oni ističu da osećaj slobode za donošenje značajnih odluka u vezi sa poslom, održavanje barem nekoliko kvalitetnih veza sa drugima i sposobnost da se ovlada poslom i bude efikasan u tome što se radi vode najvećoj motivisanosti na rad.

 

Autonomija, veza sa drugima i kompetencija su tri dela “Teorije samoopredeljenja” koja decenijama tvrdi da ti elementi donose najveću motivaciju.

Zaposleni koji osećaju veliki stepen slobode su sposobni za “samoupravljanje” i znaju kakve projekte da prihvataju kao i kvalitetan način da provedu vreme na radnom mestu.

 

Kada zaposleni ima nadređenog koji mu dopušta osećaj slobode za donošenje odluka, onda će se taj zaposleni bolje osećati nego kada radi sa šefom koji vrši veću kontrolu.

 

Visokokvalitetni odnosi su značajna komponenta svake sreće. Prema rečima profesora biznisa i psihologije Džejn Duton, postoje četiri različita načina za izgradnju kvalitetnih veza na poslu, a prvi je poštovanje angažovanja drugih.

 

Kao drugo ona navodi podršku drugima u postizanju uspeha. Zatim izgradnju poverenja kroz zajednički rad na projektima i vršenju obaveza. I na kraju trenutke “igre” među zaposlenima koja je “često povezana sa kreativnošću i inovacijama”.

Kompetentnost je želja zaposlenog da bude sve bolji u nečemu što mu je važno, a Psiholog Mihalj Čiksentmihalji je skovao izraz “protok”, da opiše ravnotežu između dosade (zadatak koji je manji od sposobnosti) i anksioznosti (zadatak koji prevazilazi sposobnosti).

 

Kako on kaže, to je mentalno stanje u kojem ljudi osećaju da su u “zoni”, angažovani i rade na mestu koje im se sviđa, a menadžeri bi trebalo da stvore više mogućnosti za “protok” jer motivacija angažovanje idu “ruku pod ruku”. Podaci istraživanja su u suprotnosti sa uverenjima da prestiž prihodi mogu adekvatno nadoknaditi radniku nedostatak autonomije i integriteta. Podaci ukazuju da su potrebne promene u sistemu verovanja koji dele mnogi poslodavci.

Foto Shutterstock
Izvor/Autor Stil/Kurir
Komentara
Očitavanje..